Programe doctorale - Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Contact

Programe doctorale - Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Adresa: Str. George Baritiu, nr. 26, Corp S, Sala S2.3, Cluj-Napoca, Romania

Coordonator consiliu: Prof.dr.ing. Mircea Giurgiu
Telefon: 0264 202452
Email: mircea.giurgiu@com.utcluj.ro

Burse

BURSE BUGET STAT

Conform cu HG 1/06.01.2017 studentii doctoranzi sunt incadrati ca asistenti de cercetare sau asistenti universitari pe perioada determinata, iar bursele alocate incepand cu data de 01.02.2017 sunt dupa cum urmeaza:
- Anul I de doctorat: 1450 lei pe luna;
- Anul II de doctorat: 1450 lei pe luna;
- Anul III de doctorat: 1680 lei pe luna.

 

BURSE UTCN

In vederea îmbunatatirii vizibilitatii si a gradului de valorificare a rezultatelor cercetarii stiintifice, UTCN acorda granturi suport de cercetare stiintifica pentru articole publicate in reviste de prestigiu in anul calendaristic 2017.

Cererile de acordare a granturilor suport se depun in regim continuu la DMCDI.

 Mai multe informatii si formularul de solicitare se gasesc la adresa:

http://research.utcluj.ro/index.php/granturi-suport-de-cercetare-stiintifica.html

 

 

BURSE DAAD (GERMANIA)

1. Burse de cercetare pentru doctoranzi și tineri cercetători – burse de scurtă durată (1-6 luni)

https://www.daad.de/miniwebs/icbukarest/ro/27143/index.html

2. Stagii de cercetare pentru cadre didactice și cercetători (1-3 luni)

https://www.daad.de/miniwebs/icbukarest/ro/17453/index.html

Burse de doctorat: o sansa extraordinara oferita absolventilor exceptionali de inginerie in vederea continuarii studiilor si implicit a procesului de specializare si dezvoltare profesionala. Perioada de acordare a burselor: bursele de doctorat se acorda pe o perioada de 2 ani, pentru acoperirea cheltuielilor de scolarizare si acomodare. Selectia se face de catre Comitetul Stiintific al Programului, in a carui componenta intra manageri seniori ai companiilor sponsor.

Modalitatea de aplicare:

http://robertorocca.org/en/fellowships.aspx

 

 

BURSE EUGEN IONESCU

Conducatorii de doctorat sunt invitati sa transmita propuneri de teme de cercetare doctorala si postdoctorala pentru a fi incluse in programul de burse "Eugen Ionescu" dedicat doctoranzilor din tarile francofone. Doctoranzii din aceste tari pot obtine o bursa pentru un stagiu de cercetare in Romania.

 

Apelul din partea Biroului e Relatii Internationale

 

Alte detalii: Informatii generale, Organizarea burselor.

Go back

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter