Depunere dosar pentru evaluarea disciplinei Voluntariat sem II

În atenția studenților înscriși și acceptați la Voluntariat Semestrul II

Dosarele se preiau fizic la Secretariat, în datele de 15 și 16 iunie 2022, interval orar 9-13 (cu programare ). Pe dosar se va nota numele complet al studentului, anul de studii și specializarea.

Dosarul trebuie să conțină (conform Regulamentului):

a. Raportul de activitate aferent activităților în baza cărora se solicită creditele (Anexa 3);
b. Certificatul de voluntariat/Adeverință din partea organizației-gazdă (Anexa 4) în cadrul căreia a participat la activitățile de voluntariat, care să ateste numărul orelor de voluntariat (50 ore pentru creditele dintr-un semestru);
c. Evaluarea realizată de supervizorul/coordonatorul voluntarului din cadrul organizației-gazdă în care s-a realizat activitatea de voluntariat (Anexa 5);
d. Copii ale diplomelor/titlurilor/certificatelor obținute, dacă este cazul.


Certificatul de voluntariat va conţine următoarele elemente:
a. datele de identificare ale organizaţiei-gazdă care emite certificatul;
b. numărul de înregistrare şi data emiterii certificatului;
c. numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat;
d. numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului;
e. perioada şi numărul de ore de voluntariat;
f. numele şi prenumele coordonatorului voluntarilor;
g. numele şi prenumele reprezentantului legal al organizaţiei - gazdă;
h. menţiunea "Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat".

Go back