Sesiune excepțională pentru ani terminali (discipline de sem I) - iunie 2024

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al UTCN nr. 53/01.04.2024,
Consiliul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației hotărăște organizarea
unei sesiuni excepționale de consultații și restanțe, doar pentru anii terminali (licență și master), în
perioada 10.06.2024-30.06.2024.


Conform art. 2. din HCA studenții se pot prezenta la cel mult două forme de evaluare (2
discipline-examen/colocviu/verificare) aferente sem I, an curent sau ani anteriori. Această sesiune
este una cu taxă (200lei/evaluare).Taxa nu se restituie in caz de neprezentare la examen.

Termenul de plata propus pentru aceste examene este 17.05.2024.

HCF

Go back