Logo Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Burse private Hidroelectrica

SPEEH HIDROELECTRICA SA anunţă organizarea selecției pentru acordarea
unui număr de 50 burse private de studii: 30 de burse pentru studenţi
şi 20 de burse pentru elevi înscriși la cursuri de zi în anul
şcolar/universitar 2018-2019, pe teritoriul României.

Bursele private de studii acordate de Hidroelectrica încă din anul
2003 reprezintă un program de responsabilitate socială desfăşurat
cu scopul de a identifica tineri studenţi talentaţi, ambiţioși, cu
rezultate şcolare foarte bune şi obiective de carieră clar stabilite,
cărora societatea le acordă sprijin financiar pe durata studiilor
universitare, în baza unui contract, având drept OBIECTIV STRATEGIC PE
TERMEN LUNG asigurarea necesarului de personal pentru următorii ani,
atât ca număr, cât și pe categorii și caliicări.

 Se ştie că formarea unui specialist în domeniul hidroenergetic
presupune o perioadă îndelungată de pregătire și formare
profesională. De aceea programul are ca scop și posibila integrare în
organizație a acestor viitori specialiști, având în vedere faptul
că pe perioada derulării bursei, studenții obțin cunoștințe solide
referitoare la  procesul de producție a energiei electrice în
hidrocentrale. Experiența și cunoștințele de specialitate acumulate
de studenți pe perioada stagiilor de practică derulate în
Hidroelectrica constituie o bază solidă care facilitează adaptarea
lor rapidă şi mai uşoară la viața profesională.

 Bursele private Hidroelectrica se acordă celor mai buni studenți ai
facultăților de profil electric și hidroenergetic.

Condițiile obligatorii pentru admiterea la interviul de selecție şi
graficul desfășurării procesului de selecție le găsiţi în
documentul ataşat prezentului mail şi pe site-ul Hidroelectrica la
adresa: http://www.hidroelectrica.ro/Details.aspx?page=173&article=185

*Prin decizia Directoratului Hidroelectrica, termenul de depunere a
dosarelor de înscriere a candidaţilor în vederea selecţiei pentru
acordarea burselor private de studii pentru elevi și studenţi a fost
prelungit PÂNĂ LA DATA DE 30.09.2018. Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter