Bine ati venit la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei - UTCN

Hotarare CA - suspendare activitati didactice pana pe 31 martie 2020

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIEcu privire la aprobarea acţiunilor de prevenţie şi monitorizare a răspândirii infecţiei cu coronavirus (COVID-19) la nivelul comunităţii universitare a UTCN


Având în vedere:
măsurile adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, pentru evitarea răspândirii infecţiei cu COVID-19 (coronavirus), în şedinţele din 09.03.2020- 11.03.2020;
adresa Ministerului Educaţiei şi Cercetării - Direcţia Generală Învăţământ Universitar nr. 98/DGIU/10.03.2020;
Consiliul de Administraţie, consultat prin vot electronic în data de 11.03.2020

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă următoarele acţiuni de prevenţie şi monitorizare a răspândirii infecţiei cu coronavirus (COVID-19) la nivelul comunităţii universitare a UTCN:
Suspendarea activităților didactice faţă în faţă cu studenţii, pentru perioada 12-31 martie 2020, cu posibilitatea de prelungire în funcţie de evoluţia epidemiei de Coronavirus din România. Aceste activități urmează a se desfășura utilizând platforme on-line sau vor fi recuperate conform planificării stabilite pentru fiecare program de studiu şi formă de predare în parte;


Pentru a evita întâlnirile față în față dintre studenți și cadre didactice pe durata suspendării activităților, se vor utiliza soluții de comunicare online. Se recomandă utilizarea facilităților de educație la distanță instituționale existente în cadrul licențelor Campus Virtual - Office 365:
http://o365.utcluj.didatec.ro/Home/Licensing;


Suspendarea tuturor activităţilor extracuriculare planificate în această perioadă în cadrul UTCN;


Suspendarea tuturor deplasărilor interne şi externe în interes de serviciu pe perioada 12-31 martie 2020 cu posibilitate de prelungire;


Studenţii cazaţi în căminele UTCN care decid ca în această perioadă să părăsească căminul vor fi scutiţi de plata regiei de cămin pe perioada suspendării activităţilor didactice. După consultarea instituţiilor statului se va decide cu privire la alte măsuri în această direcţie;


Cantinele şi bufetele din incinta UTCN îşi suspendă activitatea pe perioada menţionată mai sus;

Începând cu data de 12.03.2020, se va restricţiona accesul vizitatorilor în imobilele UTCN, accesul fiind permis doar angajaţilor. Procedura de acces, pentru situaţiile de excepţie, se va stabili de către Direcţia Generală Administrativă şi va fi comunicată personalului care asigură paza. Măsura se menţine pe toată perioada suspendării activităţilor didactice faţă in faţă;


Începând cu data de 12.03.2020, se va restricţiona accesul vizitatorilor în căminele studenţeşti, accesul fiind permis doar studenţilor cazaţi în căminele UTCN, personalului de deservire al căminului şi angajaţilor UTCN cu responsabilităţi privind buna desfăşurare a activităţii din cămine. Măsura se menţine pe toată perioada suspendării activităţilor didactice faţă în faţă;


Activităţile administrative, de cercetare şi studiu individual din cadrul universităţii nu se suspendă;
Biroul Consiliului de Administraţie va analiza şi decide cu privire la desfăşurarea activităţii din structurile administrative, pe toată perioada suspendării activităţilor didactice faţă în faţă, având în vedere următoarele probleme:
aprobarea decalării programului;
restrângerea activităţii prin efectuarea concediilor de odihnă restante din anul 2019 şi a concediului de odihnă aferent anului 2020;


Art. 2 Direcţia Generală Administrativă asigură implementarea şi respectarea instrucţiunilor din Hotărârea 6 din 09.03.2020 a Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă şi/sau a altor instrucţiuni ale autorităţilor statului.
Art. 3 Conducerea universităţii, a fiecărei facultăţi şi a structurilor administrative, precum şi angajaţii şi studenţii UTCN vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

RECTOR,
Prof.dr.ing. VASILE ŢOPA

 

Link HCA


Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter