Logo Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Invitatie catre firme: participare proiect POC PartEnerIC, P_40_437

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTC-N), în calitate de beneficiar al proiectului cu titlul “Parteneriate pentru transfer de cunoștințe şi tehnologie în vederea dezvoltării de circuite integrate specializate pentru creșterea eficienței energetice a noilor generații de vehicule”, acronim PartEnerIC, ID P_40_437, finanţat în baza contractului nr. 19 din 1 septembrie 2016 prin programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare în sprijinul competitivităţii economice şi dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3 (POC-A1.2.3-G-2015), invită toate firmele cu activități de cercetare-dezvoltare în domeniul circuitelor integrate pentru managementul puterii în aplicații auto să participe la acest proiect.

 

Invitație de participare


Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter