Programe doctorale - Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Contact

Programe doctorale - Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Adresa: Str. George Baritiu, nr. 26, Corp S, Sala S2.3, Cluj-Napoca, Romania

Coordonator consiliu: Prof.dr.ing. Mircea Giurgiu
Telefon: 0264 202452
Email: mircea.giurgiu@com.utcluj.ro

Informatii admitere doctorat 2017, ETTI

Site IOSUD - UTCN

Acces la informatii de pe site IOSUD - UTCN

Documente referinta privind admiterea la doctorat 2017

Calendar admitere doctorat

Calendar primire la studii de doctorat a cetățenilor din UE si NON-UE

Regulamentul de admitere la doctorat (2017) 

Calendar admitere doctorat

 • Sesiunea I

  • Înscrierea candidaţilor în perioada: 01.09.2017-08.09.2017
  • Desfășurarea concursului de admitere la doctorat în perioada: 11.09.2017 –  13.09.2017
  • Afișarea rezultatelor: 14.09.2017
  • Contestaţii: 15.09.2017
  • Confirmarea ocupării locurilor: 18.09.2016
 • Sesiunea II-a (concurs pentru locurile neocupate în sesiunea precedentă)

  • Înscrierea candidaţilor în perioada: 19.09.2017-22.09.2017
  • Desfășurarea concursului de admitere la doctorat: 25.09.-26.09.2017
  • Afișarea rezultatelor: 27.09.2017
  • Contestaţii: 28.09.2017
  • Confirmarea ocupării locurilor: 29.09.2017

Programarea testelor de competență lingvistică

Departamentul de Limbi Moderne si Comunicare – UTCN

Planificare teste (pdf)

Sesiunea I

 • Examenul de competență lingvistică: 05.09.2017 și 08.09.2017, orele 10,00-13,00, sala 216, str. Bariţiu nr. 25

Sesiunea II-a

 • Examenul de competență lingvistică: 21.09.2017 şi 22.09.2017 orele 10,00-13,00, sala 216, str. Bariţiu nr. 25

Acte necesare pentru înscrierea la doctorat:

 • Cererea de înscriere (format tip)
 • Curriculum vitae;
 • Lista lucrărilor științifice publicate (dacă este cazul);
 • Copii nelegalizate la notar după următoarele acte (1 ex): certificat de naştere, certificat de căsătorie (actul de schimbare a numelui dacă este cazul), diploma de bacalaureat, diploma de licenţă (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, supliment la diplomă), diploma de master (cu anexele aferente după caz: foaie matricolă, supliment la diplomă);
 • Candidații care au promovat examenul de dizertație în sesiunile corespunzătoare anului universitar curentot prezenta la înscriere în locul diplomei de master, adeverința eliberată de instituția de învățământ, în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma;
 • Studiile efectuate în străinătate se dovedesc cu ATESTAT de echivalare a acestora, eliberat de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (CNRED – MEN);
 • Copie nelegalizată buletin/carte de identitate;
 • Chitanţa care dovedeşte plata taxei pentru concursul de admitere (conform Regulamentului de taxe-UTCN);
 • Certificat de competenţă lingvistică;
 • Dosar plic.

 Taxe

Pentru anul universitar 2016/2017 conform regulamentului de taxe Aprobat în Sedinţa Consiliului de Administraţie din data de 31.05.2016

Felul taxei

Valoare (lei)

ADMITERE LA DOCTORAT

a)

persoane din UTCN

75

b)

ceilalţi candidaţi

150

c)

colocviul de admitere la doctorat pentru studenţii străini pe cont propriu valutar (din state non-EU şi care nu fac parte din Spaţiul Economic European sau din Confederaţia Eleveţiană)

100 Euro*

Test pt. obţinerea LA CERERE a certificatului de competenţă lingvistică de cãtre:

a)

studenţi, absolvenţi şi angajaţi ai UTCN

30

b)

participanţi din afara UTCN

60


Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter