Programe doctorale - Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Contact

Programe doctorale - Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Adresa: Str. George Baritiu, nr. 26, Corp S, Sala S2.3, Cluj-Napoca, Romania

Coordonator consiliu: Prof.dr.ing. Mircea Giurgiu
Telefon: 0264 202452
Email: mircea.giurgiu@com.utcluj.ro

Invitatie de participare la Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti - ”Cadet INOVA’20”

Invitatie adresata tinerilor cercetători (studenţi, studenţi masteranzi, studenţi doctoranzi, doctori şi cercetători cu vârsta maximă de 35 ani)

 Avem deosebita plăcere ca, în numele Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ din Sibiu şi a Corpului Cadeţilor “Gl. mr. Nicolae USCOI” din Sibiu, să adresăm tinerilor cercetători (studenţi, studenţi masteranzi, studenţi doctoranzi, doctori şi cercetători cu vârsta maximă de 35 ani) invitaţia de a participa la Salonul Internaţional al Inovării şi Cercetării Ştiinţifice Studenţeşti - ”Cadet INOVA’20”, organizat în perioada 26 - 28 Martie 2020.

 Manifestarea ştiinţifică Cadet INOVA reprezintă atât o oportunitate pentru tinerii cercetători de a-şi prezenta rezultatele cercetărilor şi inovaţiilor realizate sub formă de prototipuri, machete, prezentare computerizată de tehnici sau procedee însoţite de postere cât şi de a realiza parteneriate ştiinţifice în vederea identificării de nişe de cercetare, tehnologice şi industriale, toate acestea conducând spre creşterea gradului de conştientizare la nivelul societăţii al importanţei şi aportului adus de tinerii cercetători în dezvoltarea tehnologică şi plusvaloare.

 Cercetările/Inovaţiile acceptate şi prezentate în cadrul salonului expoziţional vor fi incluse în Catalogul Oficial al Salonului “Cadet INOVA’20” – Volum de Cercetări şi Inovaţii în Viziunea Tinerilor Cercetători, catalog ce va apărea, cu sprijinul Editurii Academiei Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu”, în Supliment la Buletinul Ştiinţific al Academiei Forţelor Terestre – număr special, recunoscut CNCSIS B+, Indexat EBSCO, ProQuest, ISSN 2501 - 3157.

 Posterele vor fi realizate in mod unitar si gratuit pentru participantii din cadrul Universitatii Tehnice din Cluj-Napoca, cei care vor fi selectionati de juriul salonului.

  

Cei interesati sunt invitati sa trimita un mesaj pe adresa Liliana.Pop@staff.utcluj.ro pentru a primi formularul de inregistrare, termenul de inregistrare: 10 februarie 2020.


Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter