Electronică Aplicată
 

Anul I

Cod

Denumire disciplină Semestru
1.00

Analiză matematică-seria A

Analiză matematică-seria B

1
2.00

Algebră liniară și geometrie analitică și diferențială-seria A

Algebră liniară și geometrie analitică și diferențială-seria B

1
3.00

Fizică I-seria A

Fizică I-seria B

1
4.00

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I-seria A

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I-seria B

1
5.00

Componente și circuite pasive-seria A

Componente și circuite pasive-seria B

1
6.00

Informatică aplicată

1
7.00

Educație fizică și sport

1
8.00

Matematici speciale-seria A

Matematici speciale-seria B

2
9.00

Ecuații diferențiale-seria A

Ecuații diferențiale-seria B

2
10.00

Fizică II-seria A

Fizică II-seria B

2
11.00

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II-seria A

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II-seria B

2
12.00

Dispozitive electronice-seria A

Dispozitive electronice-seria B

2
13.00

Bazele electrotehnicii I

2

14.10

14.20

Limba străină 1

2

 

Anul II

Cod

Denumire disciplină Semestru
15.00

Grafică asistată de calculator

1
16.00

Bazele electrotehnicii II

1
17.00

Semnale și sisteme-seria A

Semnale și sisteme-seria B

1
18.00

Materiale pentru electronică

1
19.00

Circuite integrate digitale

1
20.00

Circuite electronice fundamentale-seria A

Circuite electronice fundamentale-seria B

1

21.10

21.20

21.30

Limba straină 2

1
22.00

Educație fizică și sport II

1
23.00

Măsurări în electronică și telecomunicații

2
24.00

Microunde

2
25.00

Analiza și sinteza circuitelor-seria A

Analiza și sinteza circuitelor-seria B

2
26.00

Circuite integrate analogice

2
27.00

Sisteme cu circuite integrate digitale

2
28.00

Tehnici CAD

2
29.00

Inginerie software-seria A

Inginerie software-seria B

2

 

Anul III

Cod

Denumire disciplină Semestru
30.00

Sisteme cu circuite integrate analogice

1
31.00

Arhitectura microprocesoarelor

1
32.00

Optoelectronică

1
33.00

Teoria transmiterii informației

1
34.00

Bazele sistemelor de achiziții de date

1
35.00

Tehnologii web

1
36.00

Electronică de putere

2
37.00

Sisteme cu microprocesoare

2
38.00

Tehnologia microsistemelor electronice

2
39.00

Prelucrarea digitală a semnalelor

2
40.00

Elemente de reglare și control

2
41.00

Microcontrolere

2
42.00

Microcontrolere - proiect

2
43.00

Practică de domeniu (4 sapt)

2
44.00

Practică de specialitate (4 sapt)

2

 

Anul IV

Cod

Denumire disciplină Semestru
45.00

Televiziune

1
46.00

Surse de alimentare

1
47.00

Senzori și traductoare

1
48.00

Instrumentație virtuală

1
49.10

Sisteme cu FPGA

1
49.20

Microelectronică

1
50.00

Surse de alimentare - proiect

1
51.10

Tehnici de comunicații

1
51.20

Prelucrarea numerică a imaginilor

1

52.10

52.20

52.30

Limbă străine 3

1
53.00

Managementul proiectelor

2
54.10

Tehnologii de prelucrare a informației

2
54.20

Elemente de testare automată

2
55.10

Circuite analogice de înaltă frecvență

2
55.20

Sisteme fuzzy

2
56.10

Sisteme integrate

2
56.20

Sisteme de achiziții de date

2
57.10

Managementul financiar al firmei

2
57.20

Marketing

2
58.10

Educație antreprenorială

2
58.20

Etică și integritate academică

2
59.00

Elaborarea proiectului de diplomă

2
60.00

Practică pentru proiectul de diplomă

2
61.00

Examen de diplomă

2

 

Go back