Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații
 

Anul I

Cod

Denumire disciplină Semestru
1.00

Analiză matematică-seria A

Analiză matematică-seria B

1
2.00

Algebră liniară și geometrie analitică și diferențială-seria A

Algebră liniară și geometrie analitică și diferențială-seria B

1
3.00

Fizică I-seria A

Fizică I-seria B

1
4.00

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I-seria A

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare I-seria B

1
5.00

Componente și circuite pasive-seria A

Componente și circuite pasive-seria B

1
6.00

Informatică aplicată

1
7.00

Educație fizică și sport

1
8.00

Matematici speciale-seria A

Matematici speciale-seria B

2
9.00

Ecuații diferențiale-seria A

Ecuații diferențiale-seria B

2
10.00

Fizică II-seria A

Fizică II-seria B

2
11.00

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II-seria A

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare II-seria B

2
12.00

Dispozitive electronice-seria A

Dispozitive electronice-seria B

2
13.00

Bazele electrotehnicii I

2

14.10

14.20

Limba străină 1

2

 

Anul II

Cod

Denumire disciplină Semestru
15.00

Grafică asistată de calculator

1
16.00

Bazele electrotehnicii II

1
17.00

Semnale și sisteme-seria A

Semnale și sisteme-seria B

1
18.00

Materiale pentru electronică

1
19.00

Circuite integrate digitale

1
20.00

Circuite electronice fundamentale-seria A

Circuite electronice fundamentale-seria B

1

21.10

21.20

21.30

Limba straină 2

1
22.00

Educație fizică și sport II

1
23.00

Măsurări în electronică și telecomunicații

2
24.00

Microunde

2
25.00

Analiza și sinteza circuitelor-seria A

Analiza și sinteza circuitelor-seria B

2
26.00

Circuite integrate analogice

2
27.00

Sisteme cu circuite integrate digitale

2
28.00

Tehnici CAD

2
29.00

Inginerie software-seria A

Inginerie software-seria B

2

 

 

Go back