Programe doctorale - Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Contact

Programe doctorale - Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Adresa: Str. George Baritiu, nr. 26, Corp S, Sala S2.3, Cluj-Napoca, Romania

Coordonator consiliu: Prof.dr.ing. Mircea Giurgiu
Telefon: 0264 202452
Email: mircea.giurgiu@com.utcluj.ro

Componenta 1: Programul de pregatire universitara avansata

Durata:

  • in primele 3 luni ale stagiului de doctorat.

Continut: -

  • participarea la cursurile a 3-4 discipline de studii universitare de doctorat;
  • foarte important: pentru alegerea disciplinelor, vă rugăm să consultați conducătorii de doctorat în vederea alegerii disciplinelor din lista de discipline oferite pentru anul în curs.
  • disciplinele sunt alese de comun acord cu conducatorul de doctorat in functie de necesitatile doctorandului si cerintele temei de cercetare;
  • pentru fiecare disciplina urmata doctorandul obtine o adeverinta din partea titularului.

Credite: 30

 

Pentru alte detalii, vezi si Regulament Scoala Doctorala.

Componenta 2: Programul de cercetare stiintifica

Durata:

Dupa primele 6 luni de la semnarea contractului, doctorandul prezinta proiectul de cercetare ştiinţifică în vederea elaborării tezei de doctorat. Tema proiectului se stabileşte de către conducătorul de doctorat împreună cu doctorandul şi se corelează cu programul de pregătire universitară avansată.

 

Proiectul de cercetare trebuie să conţină:

- obiectivul general şi obiectivele specifice ale tezei de doctorat,
- metodologia cercetării,
- evaluarea riscului şi soluţii alternative,
- calendarul estimativ al activităţilor de cercetare (diagrama Gantt a proiectului) etc. 

 

Credite: 30 pentru elaborare proiect de cercetare

 

Pentru alte detalii, vezi si Regulament Scoala Doctorala.

Rapoarte si publicarea rezultatelor

Obiective rapoarte:
Pentru asigurarea unui parcurs ştiinţific coerent al studentului-doctorand se planifică, în cadrul programului de cercetare ştiinţifică 5 expuneri orale (rapoarte de cercetare) în faţa conducătorului de doctorat şi a comisiei de îndrumare.

 

Planificarea rapoartelor:
- In Anul I: 1 proiect de cercetare (Sem I) + Raport de progres 1 (Sem II);
- in Anul II: Raport de progres 2 (Sem I) + Raport de progres 3 (Sem II);
- in Anul III: Raport de progres 4 (Sem I) + finalizare teza.

 

Finalitate:
- rapoartele sunt validate de comisia de indrumare;
- articole si participari la conferinte internationale;
- proiectarea si implementarea unor solutii tehnice inovative;
- scrierea tezei de doctorat (An III).

 

Credite: 30 pentru proiect si pentru fiecare raport de cercetare.

 

Pentru alte detalii, vezi si Regulament Scoala Doctorala.

Documente utile

Pentru doctoranzii inmatriculati in anul universitar 2018-2019:
In vederea finalizarii Programului de Pregatire Universitara Avansata (PPUA) este necesara completarea si depunerea in termen a urmatoarelor documente:

 

* ADEVERINTA CONFIRMARE DISCIPLINE (se completeaza pentru fiecare din cele 4 discipline din Contractul disciplinelor si se semneaza de titularul de curs si conducatorul de doctorat);

 

* ADEVERINTA CONFIRMARE ACTIVITATE DE CERCETARE (semnata de conducatorul de doctorat si comisia de indrumare);

 

* PROCES VERBAL PENTRU SUSTINEREA PROIECTULUI DE CERCETARE STIINTIFICA (tema proiectului de cercetare stiintifica se stabileste de catre conducatorul de doctorat impreuna cu doctorandul si devine tema tezei de doctorat; semnat de conducatorul de doctorat si toata comisia de indrumare);

 

* PROGRAM CERCETARE STIINTIFICA (rapoartele de cercetare/progres stiintific se fixeaza la intervale de cel mult 6 luni - semestrial câte un raport de cercetare stiintifica. Formularul se depune în primele 6 luni ale stagiului de doctorat, împreuna cu Procesul Verbal de la proiectul de cercetare stiintifica, semnat de studentul-doctorand, conducatorul de doctorat si cu avizul Scolii Doctorale).

 

Termenul pentru depunerea formularelor completate si semnate la Secretariatul IOSUD-UTCN, str. C-tin Daicoviciu nr. 15, sala 442 este 31 martie 2019.

 

Secretariatul IOSUD pentru domeniul de doctorat "Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale" este asigurat de:

Ing. Dorina BĂRĂIAN
Telefon: 0264 401293
E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro

 

Arhiva cu documentele necesare.

 

 

 

Alte modele de cereri (site IOSUD UTCN)

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter