Programe doctorale - Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Contact

Programe doctorale - Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Adresa: Str. George Baritiu, nr. 26, Corp S, Sala S2.3, Cluj-Napoca, Romania

Coordonator consiliu: Prof.dr.ing. Mircea Giurgiu
Telefon: 0264 202452
Email: mircea.giurgiu@com.utcluj.ro

Documente utile

Pentru doctoranzii inmatriculati in anul universitar 2018-2019:
In vederea finalizarii Programului de Pregatire Universitara Avansata (PPUA) este necesara completarea si depunerea in termen a urmatoarelor documente:

 

* ADEVERINTA CONFIRMARE DISCIPLINE (se completeaza pentru fiecare din cele 4 discipline din Contractul disciplinelor si se semneaza de titularul de curs si conducatorul de doctorat);

 

* ADEVERINTA CONFIRMARE ACTIVITATE DE CERCETARE (semnata de conducatorul de doctorat si comisia de indrumare);

 

* PROCES VERBAL PENTRU SUSTINEREA PROIECTULUI DE CERCETARE STIINTIFICA (tema proiectului de cercetare stiintifica se stabileste de catre conducatorul de doctorat impreuna cu doctorandul si devine tema tezei de doctorat; semnat de conducatorul de doctorat si toata comisia de indrumare);

 

* PROGRAM CERCETARE STIINTIFICA (rapoartele de cercetare/progres stiintific se fixeaza la intervale de cel mult 6 luni - semestrial câte un raport de cercetare stiintifica. Formularul se depune în primele 6 luni ale stagiului de doctorat, împreuna cu Procesul Verbal de la proiectul de cercetare stiintifica, semnat de studentul-doctorand, conducatorul de doctorat si cu avizul Scolii Doctorale).

 

Termenul pentru depunerea formularelor completate si semnate la Secretariatul IOSUD-UTCN, str. C-tin Daicoviciu nr. 15, sala 442 este 31 martie 2019.

 

Secretariatul IOSUD pentru domeniul de doctorat "Electronica, Telecomunicatii si Tehnologii Informationale" este asigurat de:

Ing. Dorina BĂRĂIAN
Telefon: 0264 401293
E-mail: Dorina.Baraian@staff.utcluj.ro

 

Arhiva cu documentele necesare.

 

 

 

Alte modele de cereri (site IOSUD UTCN)

Go back

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter