Programe doctorale - Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Contact

Programe doctorale - Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Adresa: Str. George Baritiu, nr. 26, Corp S, Sala S2.3, Cluj-Napoca, Romania

Coordonator consiliu: Prof.dr.ing. Mircea Giurgiu
Telefon: 0264 202452
Email: mircea.giurgiu@com.utcluj.ro

Criterii de evaluare

Standardele de elaborare şi criteriile de evaluare a tezelor de doctorat sunt cele generale stabilite de CNATDCU. CSUD şi respectiv Consiliile Consiliul şcolii doctorale şcolilor doctorale, cu aprobarea CSUD pot stabili condiţii specifice pentru doctoratele din cadrul IOSUD-UTCN.

 

Studentul-doctorand are obligaţia de a respecta formatul tip al tezei de doctorat stabilit în cadrul IOSUD-UTCN. Pe baza susţinerii publice a tezei de doctorat şi ţinând seama de rapoartele de evaluare, comisia de doctorat deliberează asupra calificativului pe care urmează să-l acorde tezei de doctorat.

 

Fiecare membru al comisiei de doctorat acordă câte un calificativ. Se pot atribui calificativele „Excelent”, „Foarte bine”, „Bine”, „Satisfăcător” sau „Nesatisfăcător”. Calificativul care a întrunit majoritatea absolută a voturilor exprimate de membrii comisiei devine hotărâre a întregii comisii. La acordarea calificativelor se va ţine cont de criteriile generale ale CNATDCU şi de cele specifice stabilite în cadrul IOSUD-UTCN.

Go back

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter