Logo Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Despre noi

Prezentare ETTI

    

 

Legaturi utile

Facebook ETTI

Admitere UTCN

Facebook Admitere UTCN

 

Contact

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Str. George Barițiu nr. 26-28, 400027, Cluj-Napoca, România

Telefon: Admitere: 0737 - 639828

Email: etti.admitere@bel.utcluj.ro

 

 

Info Admitere Licenta - sesiunea septembrie 2018

Încrierea candidaţilor: 7, 10, 11* septembrie între orele 9:00 și 15:00

*In 11 septembrie nu se fac înscrieri la extensiile UTCN

Înscrierile se fac pe str. G. Bariţiu nr. 26-28, Cluj-Napoca şi la extensia universitară de la Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr.121.

Proba de concurs: 12  septembrie, ora 9:00

Afişarea rezultatelor iniţiale: 12 septembrie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis: 
+ Etapa I: 13 - 14 septembrie între orele 9:00 și 15:00 
+ Afișare rezultate finale: 14 septembrie, ora 22:00

 

 

Confirmarea statutului de admis se face prin: 
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere in cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la inscriere) 
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxa în data de 12 septemrbie 2018) și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Confirmări şi glisări, conform Calendarului de Admitere 2018.Detalii aici

 

Testul de Matematică constă din 30 de intrebari tip grilă, formulate după modelul problemelor propuse in Culegerea de Teste Grilă ce poate fi accesata aici.Programul cursurilor gratuite de pregatire la matematică este disponibil aici.

Simularea testului de matematică a avut loc sâmbătă, 12 mai 2018. Rezultate simulare online  

 

Cifre de școlarizare pentru sesiunea septembrie 2018:

 

 

 

Domeniul

 

 

Specializarea

Buget

Taxa

Total

 

Români și cetățeni EU SEE **

Absolvenți licee din mediul rural

Formare cadre didactice

 

 

Romi

Tineri origine română (bursieri ai statului român) ***link PDF

Străini nonEU fără etnie română (bursieri ai statului român)

Total

Buget

Români și cetățeni EU SEE **

Străini nonEU cu taxa în valută

 

Cu bursă

Fără bursă

Total

 

 

 

 

 

 

ELECTRONICĂ, TELECOMUNICAȚII ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

Electronică Aplicată

 

 

   

 

2

2

 

 

36

 

 

40

Electronică Aplicată (în engleză)

 

 

 

  1

Tehnologii și sisteme de telecomunicații

 

1

1

1

 

Tehnologii și sisteme de telecomunicații (în engleză)

 

 

 

 

 

Inginerie și management

Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic

5

 

 

 

 

 

 

 

5

8

2

15

  TOTAL

5

 

      3

3

1

5

44

3

53

 La nivel de universitate sunt disponibile 75 de locuri bugetate pentru elevii cu diplomă de bacalaureat și 6 locuri bugetate pentru rromi

 

** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/media/documents/2017/Metodologie_inv_superior_2017_aprobata_prin_Ordin_comun_MEN_MAE_MRP.pdf

 

 

 

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibila aici.

 

Confirmarea statutului de admis:

-pentru candidaţii admişi la buget:  se face prin depunerea diplomei de bacalaureat în original şi a foii matricole în original la dosarul de înscriere (dacă diploma/foaia matricola nu au fost depuse în dosar la înscriere);

-pentru candidaţii admişi la taxă:  se face prin achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de şcolarizare.

Selecţia celor care vor studia în limba engleză se face dintre cei admişi in sesiunea iulie si septembrie, pe baza unui test de competenţa lingvistică. Detalii aici

Un model de test este disponibil aici.

Media de admitere se poate stabili în unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:

 

Calculul mediei de admitere:


Componentele mediei de admitere (şi ponderea procentuala):

a) Nota la testul grilă la matematică (60%) + Nota la proba de bacalaureat la una din materiile: Matematică, Fizică si Informatică (20%) + Media la Bac(20%)

b) sau Nota de la testul de grilă de Matematică (80%) + Media la BAC (20%)

 

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de departajare în cazul unor medii finale egale sunt: 
  1) Nota la testul de matematică;
  2) Media la examenul de Bacalaureat;
  3) Nota la proba de la Bacalaureat aleasă de candidat pentru calculul mediei de admitere,
  4) Nota la matematică la Bacalaureat.

 

Criteriile de admitere fără concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici.

 

Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici.

 


Tematica si manualele valabile pentru admitere sunt disponibile aici

Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2018 sunt disponibile aici.

 

 

Medii de admitere în sesiunea iulie 2018:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
7.80
9.02
7.49
8.14
    Inginerie și Management
7.51
8.37
7.46 7.49


 

 

Taxe de admitere şi şcolarizare:

Taxa de înscriere la admitere este de 150 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -100 lei taxa; pentru procesarea dosarului.

candidaţii care işi depun dosar la mai multe comisii, la a doua şi urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului de 100 lei(sau la Comisia 1,  150 lei).

Sunt scutiţi de taxa de înscriere (150 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de ambii parinti;

   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

 

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

 

Taxa anuală de şcolarizare pentru cei admişi la taxă este de 3.300 lei pentru linia de predare in limba română şi 3.500 lei pentru linia de predare in limba engleză.

Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.

Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa http://www.etti.utcluj.ro/

 

Arhiva 2005-2017

Click aici pentru a vizualiza arhiva 2005 - 2017 (cifre de școlarizare, medii de admitere). 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter