Bine ati venit la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei - UTCN

Contact

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Adresa: Str. George Barițiu, nr. 26, Cluj Napoca, România

Decanat - Sala 358, Telefon: 0264-401223

Secretariat decanat - Sala 358, Telefon: 0264-401224

Secretariat studenți - Sala 357, Telefon


Legaturi rapide

Despre noi

 

Prezentare ETTI

 

Facebook ETTI

Admitere UTCN

Facebook Admitere UTCN 

Contact

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Str. George Barițiu nr. 26-28, 400027, Cluj-Napoca, România

Telefon: Admitere: 0737 - 639828

Email: etti.admitere@bel.utcluj.ro

 

 

Info Admitere Licenta - sesiunea septembrie 2019

Încrierea candidaţilor: 10-12* septembrie între orele 9:00 și 15:00

*In 12 septembrie nu se fac înscrieri la extensia Satu-Mare

Înscrierile se fac pe str. G. Bariţiu nr. 26-28, Cluj-Napoca şi la extensia universitară de la Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr.121.

Proba de concurs: 13  septembrie, ora 9:00

Afişarea rezultatelor iniţiale: 13  septembrie, ora 22:00

Confirmarea statutului de admis: 
+ Etapa I: 16 și 17 septembrie între orele 9:00 și 15:00 
+ Afișare rezultate finale: 17 septembrie, ora 22:00

 

Confirmarea statutului de admis se face prin: 
* depunerea diplomei de bacalaureat în original și a foii matricole în original la dosarul de înscriere in cazul celor admiși la buget (dacă diploma/foaia matricolă nu au fost depuse în dosar la inscriere) 
* achitarea la Biroul Taxe sau la punctele de înscriere pt. admitere a sumei de 500 lei, reprezentând o parte din taxa de școlarizare pâna cel mai tarziu în ultima zi a primei etape de confirmări (pentru cei care ocupă un loc la taxă în data de 13 septembrie 2019) și depunerea unei copii a chitanței doveditoare, la comisia de admitere la care candidatul a fost declarat admis.

Confirmări şi glisări, conform Calendarului de Admitere 2019. Detalii aici

 

Testul de Matematică constă din 30 de intrebari tip grilă, formulate după modelul problemelor propuse in Culegerea de Teste Grilă ce poate fi accesată aici.

 

Admitere fără concurs - criterii

 

Studii în limba engleză - detalii

 

Cifre de școlarizare pentru sesiunea septembrie 2019:

Facultatea Domeniul Buget Români de pretutindeni Taxă  
cu bursă fără bursă
Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale (limba română și limba engleză) 0 0 1 31  
  Inginerie și management (limba română) 16 0 0 6  
  Total facultate 16 0 1 37  

 

 

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibilă aici.

 

Selecţia celor care vor studia în limba engleză se face dintre cei admişi in sesiunea iulie si septembrie, pe baza unui test de competenţa lingvistică. Detalii aici

Un model de test este disponibil aici.

Media de admitere se poate stabili în unul din cele doua moduri, la alegerea candidatului:

 

Calculul mediei de admitere:


Componentele mediei de admitere (şi ponderea procentuală):

a) Nota la testul grilă la matematică (60%) + Nota la proba de bacalaureat la una din materiile: Matematică, Fizică si Informatică (20%) + Media la Bac(20%)

b) sau Nota de la testul de grilă de Matematică (80%) + Media la BAC (20%)

 

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

Criteriile de departajare în cazul unor medii finale egale sunt: 
  1) Nota la testul de matematică;
  2) Media la examenul de Bacalaureat;
  3) Nota la proba de la Bacalaureat aleasă de candidat pentru calculul mediei de admitere,
  4) Nota la matematică la Bacalaureat.

 

Criteriile de admitere fără concurs (pentru olimpici) sunt disponibile aici.

 

Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici.

 

Tematica este aceeasi cu Programa pentru Bacalaureat M_mate-info 2019 (https://www.edu.ro/bacalaureat)

Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2019 sunt disponibile aici.

 

Medii de admitere în sesiunea iulie 2019:

Domeniul Buget Taxa
min max min max
Inginerie Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale
7.39
9.20
6.62
7.39
Inginerie și Management
6.63
8.54
6.51 6.59


 

 

Taxe de admitere şi şcolarizare:

Taxa de înscriere la admitere este de 200 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -150 lei taxa pentru procesarea dosarului.

candidaţii care işi depun dosar la mai multe comisii, la a doua şi urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului, conform Regulamentului de Admitere la nivel licență 2019.

Sunt scutiţi de taxa de înscriere (200 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:

   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;

   -Candidaţii orfani de ambii parinti;

   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;

   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;

 

Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.

 

Taxa anuală de şcolarizare pentru cei admişi la taxă este de 3.400 lei pentru linia de predare in limba română şi 3.600 lei pentru linia de predare in limba engleză.

Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.

Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.

Informaţii despre facultate pot fi obţinute de la adresa https://www.etti.utcluj.ro/

 

Arhiva 2005-2018

Click aici pentru a vizualiza arhiva 2005 - 2018 (cifre de școlarizare, medii de admitere). 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter