Bine ati venit la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei - UTCN

Contact

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Adresa: Str. George Barițiu, nr. 26, Cluj Napoca, România

Decanat - Sala 358, Telefon: 0264-401223

Secretariat decanat - Sala 358, Telefon: 0264-401224

Secretariat studenți - Sala 357, Telefon


Legaturi rapide

Despre noi

 

Prezentare ETTI

 

Facebook ETTI

Admitere UTCN

Facebook Admitere UTCN 

Contact

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Str. George Barițiu nr. 26-28, 400027, Cluj-Napoca, România

Telefon: Admitere: 0737 - 639828

Email: etti.admitere@bel.utcluj.ro

 

 

Simulare Admitere 2020

ANUNŢ: Cursurile de pregătire la matematică sunt suspendate până la 31 martie 2020!

 

Programul cursurilor gratuite de pregătire la matematică este disponibil aici.

Simularea testului de matematică va avea loc sâmbătă, 9 mai 2020. 

 

 

Informațiile pentru admitere 2020 sunt în curs de actualizare

Pagina UTCN Admitere 2020

Info Admitere Licenta - sesiunea iulie 2020

Înscrieri: str. G. Bariţiu nr. 26-28, Cluj-Napoca şi la extensia universitară de la Satu Mare, B-dul Lucian Blaga nr.121.

 

Înscrierea candidaţilor: 8-11* iulie între orele 9:00 și 15:00

*În 11 Iulie nu se fac înscrieri la extensia Satu Mare

 

Lista cu actele necesare pentru înscriere este disponibila aici

 

Criteriile de admitere fără concurs(pentru olimpici) sunt disponibile aici

 

Proba de concurs: 13  iulie, ora 9:00

 

Testul de Matematică constă din 30 de intrebari tip grilă, formulate după modelul problemelor propuse în Culegerea de Teste Grilă ce poate fi accesata aici.

Tematica este aceeasi cu Programa pentru Bacalaureat M_mate-info 2020 (https://www.edu.ro/bacalaureat)

 

Afişarea rezultatelor iniţiale: 13 iulie, ora 22:00

 

Confirmarea statutului de admis: 

+ Etapa I: 14 - 16 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate după etapa I de glisări: 16 iulie, ora 22:00
+ Etapa II: 17 şi 20 iulie între orele 9:00 și 15:00
+ Afișare rezultate finale: 20 iulie, ora 22:00

 

Confirmarea statutului de admis se face astfel:

Confirmarea rămânerii în concurs/confirmarea locului în UTCN se face prin achitarea taxei de procesare a dosarului și de confirmare a locului în valoare de 200 lei.

Această taxă de procesare și confirmare a locului se achită o singură dată (pe comisie/subcomisie) indiferent de schimbarea statusului candidatului pe parcursul procesului de admitere, conform calendarului (Anexa 1), pentru fiecare sesiune de admitere (iulie/septembrie).

Confirmarea rămânerii în concurs/ confirmarea locului  în această etapă se face astfel:

 

    • --Candidatul care ocupă un loc la buget/taxă și s-a înscris online, trebuie să prezinte diploma de bacalaureat și foaia matricolă, ambele în original pentru confruntare/confirmare, la Comisia de Admitere unde a avut prima opțiune și să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări (conform Anexei 1); în caz contrar el va fi eliminat din concurs;
    • --Candidatul care ocupă un loc la buget, trebuie să depună la dosar diploma de bacalaureat și foaia matricolă, ambele în original, dacă nu le-a depus în momentul înscrierii și să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului , până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări, conform calendarului prezentat în Anexa 1, în caz contrar va fi eliminat din concurs.  Candidatul care la înscriere și-a depus actele în original, nu mai are nici o obligație, fiind confirmat automat;
    • --Candidatul care ocupă un loc la taxă trebuie să achite taxa de procesare a dosarului și de confirmare a locului, și să depună dovada plății la dosarul de înscriere aflat la Comisia de admitere unde a avut prima opțiune, până cel mai târziu în ultima zi a fiecărei etape de confirmări, în caz contrar va fi eliminat din concurs.

https://www.utcluj.ro/admitere/licenta

 

Cifrele de şcolarizare pentru admiterea iulie 2019:

 

FACULTATEA

DOMENIUL

 

BUGET

Români de pretutindeni repartizare 2019-2020

TAXA

cu bursăfără bursă

Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Inginerie electronica, telecomunicatii si tehnologii informationale

 

267

5

1

76

Inginerie si management

 

53

 

 

6

TOTAL FACULTATE

 

320

5

1

82


** - Austria, Belgia, Bulgaria, Cehia, Cipru, Croatia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Olanda, Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, Islanda, Lichtenstein, Norvegia

*** - https://www.utcluj.ro/admitere/licenta

 

Modalitate de calculul a mediei de admitere:

 

MA=0,6*NTG+0,4*MB

 

sau

 

MA=0,6*NTG+0,2*MB+0,2*NB

 

Unde:

 

MA-media de admitere;

NTG-nota la testul grilă la matematică;

NB-nota la BAC la una din materiile: matematică, fizică, informatică;

MB-media la BAC.

 

Media finală se calculează cu 2 zecimale, fără rotunjire!

 

Criteriile de departajare în cazul unor medii finale egale sunt: 
  1) Nota la testul de matematică;
  2) Media la examenul de Bacalaureat;
  3) Nota la proba de la Bacalaureat aleasă de candidat pentru calculul mediei de admitere,
  4) Nota la matematică la Bacalaureat.

 

Clasamentul se realizează în ordinea mediilor (se aplică principiul - MEDIA BATE OPŢIUNEA) Detalii aici

 

Tematica este aceeasi cu Programa pentru Bacalaureat M_mate-info 2020 (https://www.edu.ro/bacalaureat)

 

Selecţia celor care vor studia în limba engleză se face dintre cei admişi in sesiunea iulie si septembrie, pe baza unui test de competenţa lingvistică. Detalii aici


Un model de test este disponibil aici.

 

 

Medii de admitere din sesiunea iulie 2019

Domeniul Buget Taxa
min max min max
    Inginerie Electronica si Telecomunicatii
7.39
9.20
6.62
7.39
    Inginerie si Management
6.63
8.54
6.51
6.59

 

Subiectele date la concursul de admitere din iulie 2019 sunt disponibile aici.
 
Taxa de înscriere la admitere este de 200 lei din care:
   -50 lei taxa de admitere la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca;
   -150 lei taxa; pentru procesarea dosarului.
candidaţii care îşi depun dosar la mai multe comisii, la a doua și urmatoarele comisii vor achita numai taxa de procesare a dosarului conform Regulamentului de Admitere la nivel licență 2020 .


Sunt scutiţi de taxa de înscriere (200 lei), indiferent de numărul de comisii la care se înscriu şi numai dacă depun la dosar acte doveditoare candidaţii care fac parte din una din urmatoarele categorii:
   -Copiii personalului didactic, didactic auxiliar aflat in activitate sau pensionat din sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de unul sau ambii parinti ce au activat in sistemul de învăţământ;
   -Candidaţii orfani de ambii parinti;
   -Candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial;
   -Salariaţii Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, precum şi copiii acestora;


Sunt scutiţi de achitarea taxei de admitere (50 lei)  candidaţii orfani de un părinte dacă depun la dosar acte doveditoare.
Taxa anuală de şcolarizare pentru cei admişi la taxă este de 3.400 lei pentru linia de predare in limba română şi 3.600 lei pentru linia de predare in limba engleză.
Reduceri de taxe pentru candidaţii orfani, proveniţi din centre de plasament sau cu situaţii sociale deosebite:
    -Reducere taxă de şcolarizare până la 100%,
    -Reducere taxă de cămin până la 100%,
    -Cartela de masă gratuită.
Cuantumul acestor reduceri, precum şi criteriile de acordare a lor se decid de catre Hotărârea Conducerii Universităţii, la inceputul fiecărui an universitar.

Arhiva 2005-2019

Click aici pentru a vizualiza arhiva 2005 - 2019 (cifre de școlarizare, medii de admitere). 

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter