Sesiune restanțe iarnă 19-25 feb 2024

 

Cererile de mărire (împreună cu dovada plății, dacă este cazul) se vor depune online, prin email către secretara alocată anului/seriei din care face parte studentul.

Subiect email: "Cerere mărire/Nume Prenume/an/serie sau specializare"

Termen depunere: miercuri, 14 februarie 2024, ora 14

Conform Regulamentului ECTS art.7.15 ”Reluarea procesului de evaluare în vederea îmbunătăţirii notei este posibilă la cel mult patru forme de evaluare finală din Contractul Disciplinelor pe an (dintre care două cu taxă)”. Studenţii care susţin a treia şi/sau a patra mărire de notă vor trimite şi dovada plăţii.

Model cerere

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~