Oficiul de Relații cu Industria și Practica Studenților (ORIPS)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

În perioada stării de alertă,  studenții vor trimite electronic convenția-cadru și portofoliul de practică semnate (firmă și student) și scanate la responsabilii ORIPS: Iustin IVANCIU (TST), Septimiu POP (EA), Emilia ȘIPOȘ (an I, II - toate specializările, IEDEEE - an III).
Responsabilii ORIPS vor transmite electronic respectivele documente la secretariat și studenților, după ce vor fi semnate de către reprezentanții facultății.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Evaluare stagii de practică

 

Evaluarea stagiilor de practică va avea loc în luna septembrie 2022 (an III - toate specializările).

 

 

 

Care este rolul ORIPS?

 

ORIPS are rolul principal în organizarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informatiei a UTC-N si unitatile economice de profil. ORIPS sprijina demersurile studentilor in efectuarea stagiilor de practica prevazute in Planul de Invatamant prin dezvoltarea relatiilor cu firmele de profil, publicarea unei liste de firme recomandate, publicarea ofertelor primite din partea partenerilor de practica, exemple de documentatie si consultanta in general. Activitatea ORIPS se desfasoara sub conducerea a cel putin trei cadre didactice, numite de catre Consiliul Facultătii pentru mandate de doi ani.

 

Regulamentul  actualizat în 2019 care specifică termenii și cadrul desfășurării activității de practică este disponibil aici - Regulament practică.  

 

Nota: ORIPS nu asigura plasarea individuala a studentilor pentru efectuarea de stagii de practica. Gasirea unui loc pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii de practica este obligatia fiecarui student, o provocare si un mijloc de pregatire pentru gasirea unui loc de munca dupa absolvire.

 

Cine sunt responsabili cu activitatea de practică din cadrul facultății?

 

 

Unde pot fi găsite informații suplimentare legate de prezentarea la un interviu, accesarea unei oferte de practică, realizarea unui CV și a unei scrisori de intenție?

 

 

Ce documente oficiale trebuie completate în legatură cu efectuarea stagiului de practică?

 

Studenții care efectuează practica trebuie să utilizeze următoarele modele pentru documentele oficiale:

 

  • Convenție cadru  - semnată între universitate și firmă, stabilește termenii stagiului, 3 exemplare
  • Portofoliu de practică - anexă la Convenția cadru, se completează împreună cu Convenția cadru, 3 exemplare
  • Fișa de evaluare a competențelor studentului - reprezintă o evaluare a stagiului, 1 exemplar
  • Certificat de practică - atestă îndeplinirea stagiului, 1 exemplar
  • Caiet de practică - un raport pe care studentul trebuie să îl completeze zilnic, pe durata stagiului, 1 exemplar

 

ATENȚIE: Convenția cadru și portofoliul de practică se completează și semnează în ordinea: student, firmă, facultate, înaintea începerii stagiului de practică. Pentru semnătura din partea facultății, convențiile se depun la Secretariat (cu exceptia starii de alerta, vezi mai sus). Nu se acceptă convenții nesemnate de către student, respectiv firmă.

 

Fișa de evaluare, certificatul de practică și caietul de practică nu se predau la Secretariat. Aceste documente, împreună cu un exemplar din convenția cadru și portofoliul de practică, în original, vor fi prezentate de către student la colocviul de evaluare a activității de practică.

 

Care este numărul minim de ore care trebuie efectuate?

 

Începând cu anul universitar 2019-2020, numărul de ore minim pentru toate specializările este 200 ore.

 

Poate fi efectuat un stagiu de practică și în laboratoarele UTCN?

 

Da, însă numărul maxim de ore nu va depăși 100 de ore. Se vor completa aceleași documente.

 

Poate fi echivalat un stagiu ERASMUS cu o activitate de practică?

 

Da, cu condiția îndeplinirii numărului minim de ore necesar. Convenția ERASMUS poate înlocui convenția de practică în acest caz. Pentru celelalte documente se pot furniza documente echivalente emise de universitatea în care a avut loc stagiul sau se completează documentele disponibile pe site.

 

Care este baza legală a desfășurării activității de practică?

 

Legea 258 din iulie 2007 reglemenentează activitatea de practică a studenților.