Oficiul de Relații cu Industria și Practica Studenților (ORIPS)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Pași pentru completarea documentelor de practică

A. Înainte de începerea stagiului

 • 1. Studentul descarcă, completează și semnează convenția-cadru și portofoliul de practică, în format fizic, în 3 exemplare.
 • 2. Studentul transmite către firmă convenția-cadru și portofoliul de practică, pentru completare și semnare din partea firmei, în 3 exemplare.
 • 3. Studentul transmite convenția-cadru și portofoliul de practică (semnate de student și firmă) spre unul din membrii ORIPS, conform specializării: Iustin IVANCIU (TST), Septimiu POP (EA), Emilia ȘIPOȘ (IEDEEE), în 3 exemplare.
 • 4. După ce vor fi semnate de către unul din membrii ORIPS, studentul depune documentele la Secretariat (dna. Mioara EANA).
 • 5. Studentul recuperează de la Secretariat (de la secretara alocată specializării din care face parte) 2 exemplare din convenția-cadru și portofoliul de practică (1 exemplar rămâne la student, 1 exemplar se transmite către firmă).

      ATENȚIE: Convenția-cadru și portofoliul de practică trebuie transmise către firmă înainte de începerea stagiului de practică!

 

B. Pe durata stagiului, studentul completează zilnic Caietul de practică.

 

C. La finalizarea stagiului

 • 1. Firma completează Fișa de evaluare.
 • 2. Firma completează Certificatul de practică.
 • 3. Firma aprobă și semnează Caietul de practică completat de student.
 • 4. Studentul solicită Fișa de evaluare, Certificatul de practică, completate și semnate de firmă
 • 5. Studentul pregătește cele 5 documente menționate mai sus pentru evaluare în cadrul colocviului de practică.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Perioada de desfășurare: Art. I.2. Stagiile de practică de domeniu și de specialitate se pot efectua comasat, la sfârşitul anului 3 de studii, după sesiunea de vară, cu respectarea obiectivelor de instruire specifice fiecărui stagiu și a volumelor minime ale acestora. - extras din Regulament practică.

 

Evaluare stagii de practică

 

Evaluarea stagiilor de practică va avea loc în săptămâna 26 august - 1 septembrie 2024, în perioada sesiunii de toamnă (an III - toate specializările).

 

 

 

 

Lista firmelor partenere de practică

 

Care este rolul ORIPS?

 

ORIPS are rolul principal în organizarea și dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informatiei a UTC-N si unitatile economice de profil. ORIPS sprijina demersurile studentilor in efectuarea stagiilor de practica prevazute in Planul de Invatamant prin dezvoltarea relatiilor cu firmele de profil, publicarea unei liste de firme recomandate, publicarea ofertelor primite din partea partenerilor de practica, exemple de documentatie si consultanta in general. Activitatea ORIPS se desfasoara sub conducerea a cel putin trei cadre didactice, numite de catre Consiliul Facultătii pentru mandate de doi ani.

 

Regulamentul  actualizat în 2019 care specifică termenii și cadrul desfășurării activității de practică este disponibil aici - Regulament practică.  

 

Notă: ORIPS nu asigură plasarea individuală a studenților pentru efectuarea de stagii de practică. Găsirea unui loc pentru desfășurarea în bune condiții a activității de practică este obligația fiecărui student, o provocare și un mijloc de pregătire pentru găsirea unui loc de muncă după absolvire.

 

Cine sunt responsabilii cu activitatea de practică din cadrul facultății?

 

 

Unde pot fi găsite informații suplimentare legate de prezentarea la un interviu, accesarea unei oferte de practică, realizarea unui CV și a unei scrisori de intenție?

 

 

Ce documente oficiale trebuie completate în legătură cu efectuarea stagiului de practică?

 

Studenții care efectuează practica trebuie să utilizeze următoarele modele pentru documentele oficiale:

 

 • Convenție cadru  - [PDF Form, se completează doar utilizând Adobe Acrobat Reader] semnată între universitate și firmă, stabilește termenii stagiului, 3 exemplare
 • Portofoliu de practică - anexă la Convenția cadru, se completează împreună cu Convenția cadru, 3 exemplare
 • Fișa de evaluare a competențelor studentului - reprezintă o evaluare a stagiului, 1 exemplar
 • Certificat de practică - atestă îndeplinirea stagiului, 1 exemplar
 • Caiet de practică - un raport pe care studentul trebuie să îl completeze zilnic, pe durata stagiului, 1 exemplar

 

ATENȚIE: Convenția cadru și portofoliul de practică se completează și semnează în ordinea: student, firmă, facultate, înaintea începerii stagiului de practică. Nu se acceptă convenții nesemnate de către student, respectiv firmă.

 

 

Care este numărul minim de ore care trebuie efectuate?

 

Începând cu anul universitar 2019-2020, numărul de ore minim pentru toate specializările este 200 ore.

 

Poate fi efectuat un stagiu de practică și în laboratoarele UTCN?

 

Da, însă numărul maxim de ore nu va depăși 100 de ore. Se vor completa aceleași documente.

 

Poate fi echivalat un stagiu ERASMUS cu o activitate de practică?

 

Da, cu condiția îndeplinirii numărului minim de ore necesar. Convenția ERASMUS poate înlocui convenția de practică în acest caz. Pentru celelalte documente se pot furniza documente echivalente emise de universitatea în care a avut loc stagiul sau se completează documentele disponibile pe site.

 

Care este baza legală a desfășurării activității de practică?

 

Legea 258 din iulie 2007 reglemenentează activitatea de practică a studenților.