Structuri de cercetare

 

Activitatea de cercetare este monitorizată la nivelul conducerii facultății și coordonată direct de conducerile celor trei departamente. În cadrul departamentelor funcționează centre, colective și grupuri de cercetare.

Principalele structuri de cercetare sunt:

 

Departamentul Bazele Electronicii

» Circuite Integrate Analogice și de Radio Frecvență cu performanțe îmbunătățite prin tehnici digitale;

» Grupul de Circuite și Sisteme Integrate;

» Grup de Cercetare în Prelucrarea Semnalelor.

Departamentul Comunicații

» Centrul de Cercetări în Tehnologii Multimedia și Telecomunicații;

» Grup de Cercetare în Prelucrarea Semnalului Vocal;

» Centrul de competență pentru tehnologii wireless Intra-SATelit (IntraSAT-Tech)

» Laboratorul de Cercetare pentru Comunicații Unificate în Cloud (UC Labs)

Departamentul Electronică Aplicată

» Centrul de Cercetare și Dezvoltare pentru Tehnologia Informației în Electronică;

» Grup de Cercetare în Energii Regenerabile;