Burse 2023-2024

Având în vedere că au fost aprobate toate dosarele depuse pentru obținerea bursei de performanță științifică, mediile de atribuire a burselor la master coboară după cum urmează:

master CSI    -an I-performanță academică II-ultima medie este 9.77
master IE     -an I-performanță academică II-ultima medie este 9.62
master SICAS  -an I-performanță academică II-ultima medie este 9.71
master TSAeA  -an II-pentru bursa de performanță academică I nu mai este necesar criteriu de departajare
                    -pentru bursa de performanță academică II -ultima medie este 9.45

 

Listă burse sociale și medicale - afișat 13 dec 2023

Proces verbal alocare fond burse 2023-2024 - afișat 11 dec 2023

Contestațiile se depun în termen de 3 zile lucrătoare, la Secretariatul facultății.

 

IMPORTANT - Extras din Regulament privind acordarea burselor pentru studenţi – ciclurile de studii licenţă şi masterat,
forma de învăţământ cu frecvenţă

 

Articolul 18
Studenţii care urmează simultan sau succesiv două programe de studii în instituţii de învăţământ
superior de stat pot beneficia de burse de la bugetul de stat numai de la una dintre instituţii.
Studenţii care urmează un al doilea program de studiu în cadrul UTCN (simultan sau succesiv) pot
beneficia de burse cu condiţia ca numărul total al semestrelor în care beneficiază de bursă să nu
depăşească numărul semestrelor prevăzut ca durată normală de şcolarizare la programul de studiu
de la care urmează să beneficieze de bursă.


Articolul 19
(1) Pentru a se evita acordarea a două sau mai multe burse studentului care urmează simultan sau
succesiv două sau mai multe programe de studiu în instituţii de învăţământ superior de stat,
atribuirea se realizează la programul de studiu urmat în instituţia de învăţământ superior pentru care
optează studentul, de regulă cel pentru care studentul are depusă diploma de Bacalaureat în original,
pe bază de cerere. După atribuirea bursei studentul va aduce în termen de 3 zile lucrătoare o
adeverinţă eliberată de cealaltă facultate, care să ateste că nu este bursier la facultatea (instituţia de
învăţământ superior) respectivă.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Dosarele pentru bursele sociale, bursele sociale ocazionale, bursele speciale și de performanță sportivă se depun până în data de 24.11.2023 la Secretariatul facultăţii (cu programare on-line, ghișeele 3 și 4, motiv programare - depunere acte originale bursă) - vezi documente mai jos.

Pentru calculul veniturilor nete la bursele sociale se vor lua în considerare lunile: octombrie 2022, noiembrie 2022, decembrie 2022, ianuarie 2023, februarie 2023, martie 2023, aprilie 2023, mai 2023, iunie 2023, iulie 2023, august 2023, septembrie 2023.

Se va avea în vedere: pentru bursele sociale venitul net/ membru ≤ 1746,75 LEI/lună, pentru bursele social ocazionale venitul net/ membru ≤ 873,37 LEI/lună.

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Dosarele pentru bursa de performanţă ştiinţifică vor fi depuse la decanatul facultăţii până până în data de 24.11.2023.

Procedură privind acordarea burselor de performanță științifică

”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

Documente:

1. Documente necesare obținerii burselor sociale

2. Cerere acordare burse sociale, burse sociale ocazionale

3. Declarație venituri

4. Model acord student - membru de familie privind prelucrarea datelor personale

5. Venituri calcul bursă socială

6. Categorii venituri supuse impozitului

7. Documente necesare obținerii burselor speciale

8. Documente necesare obținerii burselor de performanță sportivă

9. Declarație pe proprie răspundere - studenții care au mai frecventat alte facultăți

10. Regulament burse UTCN - actualizat 24 nov 2023

11. Cuantum burse pentru 2023-2024

12. Decizie comisie burse 2023-2024