Conducere

 

Decan: Prof.dr.ing. Ovidiu POP

Prodecan: Conf.dr.ing. Lăcrimioara GRAMA

Prodecan: Conf.dr.ing. Nicolae CRIȘAN

 

Consiliul facultății

Organigrama

Departamente

Școala doctorală

Secretariat