Domenii de cercetare

Activitatea de cercetare este monitorizată la nivelul conducerii facultății și este coordonată direct de conducerile celor trei departamente.

Principalele domenii de cercetare din cadrul departamentelor sunt:

 

 

Departamentul Bazele Electronicii

» Microelectronică - circuite analogice şi digitale VLSI;

» Analiza şi sinteza circuitelor electronice complexe;

» Tehnici moderne de prelucrarea semnalelor (procesoare de semnal, prelucrari paralele, prelucrari de semnale audio, de imagini);

» Tehnici de inteligenţa computaţională (fuzzy, algoritmi genetici, reţele neuronale);

» Optoelectronică şi comunicaţii optice

 

Vezi mai mult...

 

 

Departamentul Comunicații

» Analiza şi sinteza semnalului vocal;

» Criptografie;

» Aplicaţii multimedia;

» Protocoale pentru reţele integrate şi Internet;

» Verificatori biometrici;

» Managementul reţelelor de telecomunicaţii;

» Comunicaţii mobile 3G/4G;

» Sisteme wireless;

» Prelucrări digitale de imagini;

» Baze de date multimedia şi aplicaţii distribuite.

 

Vezi mai mult...

 

 

Departamentul Electronică Aplicată

» Energii regenerabile;

» Sisteme de achiziţie şi prelucrare a datelor;

»  Surse de alimentare cu condiţionarea reţelei;

» Senzori inteligenţi;

» Compatibilitate electromagnetică în sisteme electronice;

» Fiabilitatea sistemelor electronice;

» Fiabilitatea sistemelor electronice;

 

Vezi mai mult...