Bine ati venit la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei - UTCN

Contact

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Adresa: Str. George Barițiu, nr. 26, Cluj Napoca, România

Decanat - Sala 358, Telefon: 0264-401223

Secretariat decanat - Sala 358, Telefon: 0264-401224

Secretariat studenți - Sala 357, Telefon


Legaturi rapide

Prezentarea facultatii

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și-a afirmat și iși dezvolta propria personalitate în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca începând cu anul 1990.

 

În prezent, oferta educatională de care se bucură peste 1600 de studenți, cuprinde intreg ciclul de studii universitare necesare desăvârșirii unei carierei profesionale de succes.Facultatea formează specialiști în domeniile “Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaţionale” (licență şi master), “Inginerie şi management” (licență), precum şi “Inginerie electronică şi telecomunicații” (doctorat).

 

Pe lângă programele de studii in limba română, facultatea oferă și programe de studii în limbi de circulație internațională (engleză și franceză).

 

Toate premisele necesare realizării unui învâțământ superior modern și competitiv (educație și cercetare) sunt pe deplin îndeplinite: ierarhizarea programelor de studii la cel mai înalt nivel (categoria A - conform ierarhizării MECTS 2011-2012); educație centrată pe student; colaborări ale studenților, cadrelor didactice și cercetătorilor cu universități și companii de prestigiu din țară și din strainatate; stagii de practică ale studenților la companii naționale și multinaționale de renume; activități de cercetare fundamentală și aplicativă; resurse umane și materiale dintre cele mai performante.

 

Prezentare facultate - ver. ianuarie 2014

Scurt istoric

În anul 1990 ia ființă Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, continuatoare a tradiţiilor academice cultivate începând cu anul 1977 în Facultatea de Electrotehnică prin Secţia de Electronică şi Telecomunicaţii.

 

În anul 2005 facultatea îşi modifică numele, devenind Facultatea de Electronică, Telecomunicații şi Tehnologia Informaţiei.

 

Primele specializări oferite au fost cele de Electronică Aplicată, respectiv Comunicații în limba română.

 

Urmează o evoluție marcată de continua adaptare la contextul național și internațional:

•  1994 – oferirea de studii aprofundate;

•  1999 – oferirea de studii de licență în limba engleză;

•  2005 – adoptarea procesului Bologna pentru întreg ciclul de studii;

•  2006 – oferirea de studii de master în limba franceză;

•  2009 – oferirea de studii de licență pentru specializarea Inginerie economică în domeniul electric, electronic și energetic.

 

Conducerea facultații de la înființare pânâ în prezent.

 

Oferta educațională actuală

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter