Programe doctorale - Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Contact

Programe doctorale - Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei
Adresa: Calea Dorobanților, nr. 71-73, Sala 215, Cluj-Napoca, Romania

Coordonator consiliu: Prof.dr.ing. Romulus Terebeș
Telefon: 0264 401564
Email: romulus.terebes@com.utcluj.ro

Programe doctorale - Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei

Domeniul de doctorat "Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaționale" (ETTI) este integrat in IOSUD UTCN si este recunoscut prin Ordinul MENCS nr. 5382/2016.

 

Baza materială si infrastructura de cercetare a domeniului de doctorat ETTI este sustinută de centrele, laboratoarele sau grupurile de cercetare aferente departamentelor din facultatea ETTI prin dotare cu echipamente hardware si produse software din domeniul de doctorat, spatii de cercetare, acces la literatura de specialitate asigurată de centrele de cercetare și de Biblioteca UTCN, precum și acces la baze de date internaționale.

 

Resursa umana este formată (referinta iunie 2021) din: 22 conducatori de doctorat si 100 de doctoranzi, la care se adauga post-doctoranzi, cercetători angajați în contracte de cercetare, membrii ai comisiilor de îndrumare, personalități științifice de prestigiu afiliate domeniului.

 

Finalitatea activităților de cercetare doctorală este producerea de cunoștințe științifice originale, relevante la nivel național și internațional, și concretizate prin publicarea de articole științifice la manifestări sau în reviste de prestigiu, elaborarea de metode si soluții tehnice inovative în domeniu, finalizarea studiilor doctorale prin susținerea tezei de doctorat și obținerea titlului e doctor.

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter