Ciclul 1 - Licență (4 ani, 240 ECTS)

 

Domeniul Plan de învățământ pentru anul universitar 2022-2023  
Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaţionale Electronică Aplicată Fișe discipline
Electronică Aplicată (limba engleză) Fișe discipline
Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații Fișe discipline
Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (limba engleză) Fișe discipline
Inginerie și Management Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic Fișe discipline

 

 

Ciclul 3 - Doctorat (3 ani)

 

Școala Doctorală