Ciclul 1 - Licență (4 ani, 240 ECTS)

Notă: În anii I și II, toți studenții de la domeniul T1 urmează aceleași discipline (trunchi comun), indiferent de specializare.  

Pentru anii III și IV, disciplinele sunt specifice specializării.

 

Domeniul Plan de învățământ promoție care începe cu anul universitar 2023-2024 Plan de învățământ curent  
Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaţionale (T1)
 
Electronică Aplicată Electronică Aplicată Fișe discipline
Electronică Aplicată (limba engleză) Electronică Aplicată (limba engleză) Fișe discipline
Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații Fișe discipline
Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (limba engleză) Tehnologii și Sisteme de Telecomunicații (limba engleză) Fișe discipline
  Microelectronică, Optoelectronică și Nanotehnologii  
Inginerie și Management (T2) Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic Fișe discipline

 

 

Ciclul 3 - Doctorat (3 ani)

 

Școala Doctorală