Conducere

 

Decan: Prof.dr.ing. Ovidiu POP

Prodecan: Conf.dr.ing. Lăcrimioara GRAMA

Prodecan: Conf.dr.ing. Nicolae CRIȘAN

 

 

 

Consiliul facultății

 

Departament Comunicații

Departament Electronică Aplicată

Departament Bazele Electronicii

Studenți

Prof.dr.ing. Virgil DOBROTĂ

Prof.dr.ing. Dan PITICĂ

Prof.dr.ing. Marina ŢOPA      

Andreea TĂLPĂU

Prof.dr.ing. Tudor PALADE

Prof.dr.ing. Dorin PETREUŞ

Prof.dr.ing. Sorin HINTEA    

Caius SUCIU

Prof.dr.ing. Romulus TEREBEŞ

Prof.dr.ing. Ioan CIASCAI

Prof.dr.ing. Gabriel OLTEAN

Sabina ONUȚ

Prof.dr.ing. Mircea GIURGIU

Prof.dr.ing. Ovidiu POP

Conf.dr.ing. Lăcrimioara GRAMA  

Beatrice FĂTU

Prof.dr.ing. Emanuel PUȘCHIȚĂ

Conf.dr.ing. Cristian FĂRCAŞ

Conf.dr.ing. Marius NEAG  

Sebastian BALMUȘ

Conf.dr.ing. Bogdan ORZA

 

 

Ramona BONTEA

Conf.dr.ing. Nicolae CRIȘAN

 

 

Victor MIHAIU

Conf.dr.ing. Adriana STAN

 

 

Ștefan HUC

 

 

 

Biroul Consiliului Facultății

 

 

Decan: Prof.dr.ing. Ovidiu POP
Prodecan: Conf.dr.ing. Lăcrimioara GRAMA
Prodecan: Conf.dr.ing. Nicolae CRIȘAN
Director Departament Bazele Electronicii: Prof.dr.ing. Sorin HINTEA
Director Departament Comunicații: Prof.dr.ing. Virgil DOBROTĂ
Director Departament Electronică Aplicată: Prof.dr.ing. Dorin PETREUȘ
Secretar șef: ing. Tamara GOGA