Prezentarea facultății

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și-a afirmat și iși dezvoltă propria personalitate în cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca începând cu anul 1990.

 

În prezent, oferta educațională de care beneficiază aproximativ 2000 de studenți cuprinde intreg ciclul de studii universitare necesare desăvârșirii unei cariere profesionale de succes: licență, master, doctorat, postuniversitar.

Facultatea formează specialiști în domeniile “Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaţionale” (licență şi master), “Inginerie şi management” (licență), precum şi “Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale” (doctorat).

 

Pe lângă programele de studii in limba română, facultatea oferă și programe de studii în limbi de circulație internațională (engleză și franceză).

 

O altă caracteristică definitorie a facultății este colaborarea deosebit de fructuoasă cu mediul socio-economic. Există un număr de peste 50 protocoale de colaborare cu diverse companii din țară și din străinătate, care asigură derularea unei multitudini de activități comune: analiza și recalibrarea ofertei educaționale, activități didactice în spațiile unor companii, cursuri facultative susținute de companii, burse pentru studenți, stagii de practică, vizite ale studenților și cadrelor didactice la companii, realizarea lucrărilor de absolvire, contracte de cercetare/consultanță, acces la tehnologia de ultimă generație, dezvoltarea în facultate a unor laboratoare de cercetare sau didactice, cu suport din partea companiilor, suport pentru desfășurarea unor evenimente științifice, etc.  

 

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației prezintă un nivel ridicat de internaționalizare. Principalele componente care contribuie la dezvoltarea acestui demers sunt: colaborări cu peste 50 de  universități din străinătate, acorduri ERASMUS+ active, studenți străini la programele de studii în limbi străine (2 programe în limba engleză și 1 program în limba franceză, cu dublă diplomă), participarea în consorții internaționale în cadrul unor programe de cercetare, teze de doctorat în cotutelă internațională, Burse Eugen Ionescu destinate cercetătorilor francofoni, participarea la târguri de educație internaționale, etc.

 

Facultatea, prin Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, a devenit din vara anului 2020 parte a construcției transfrontaliere ” Universitatea Europeană de Tehnologie – EUt+”, în cadrul căreia cele 8 universități partenere promovează competitivitatea educației tehnice și cercetării științifice la nivel european, ceea ce contribuie substanțial la creșterea gradului de internaționalizare a facultății.

 

Un reper important referitor la plasarea facultății în sfera învățământului superior îl constituie prezența în diverse ierarhizări internaționale. Astfel, demn de menționat este rezultatul remarcabil obținut în anul 2019, pe baza auditului internațional realizat de QS STARS RATING SYSTEM (UK). Programul de studiu de licența Electronică Aplicată (singurul din UTCN selectat pentru evaluare)  a primit 4 stele (****). Aceeași evaluare (4 stele) a fost acordată universității, ceea ce conferă acesteia onorantul statut de universitate de excelență la nivel internațional.

 

UTCN a fost inclusă pentru prima data în clasamentul internațional THE - Times Higher Education World University Rankings 2020, fiind situată în grupa 1001+. Domeniul Inginerie și tehnologie, unde se plasează facultatea, se situează în grupa 801+ atât în anul 2020, cât și în anul 2021.

În clasamentul QS World University Rankings by Subject, Subdomeniul Inginerie Electrică și Electronică, în care se încadrează facultatea, ocupă onorantele poziții: 351-400, la nivel mondial.

 

Prin complexitatea, diversitatea și nivelul deosebit de înalt de performanță atât în activitatea de cercetare cât și în cea educațională, facultatea pregătește specialiști pentru prezent, dar într-o foarte mare măsură și pentru viitor, pentru un viitor de succes.

 

Datorită progresului tehnologic accelerat, în special „invaziei” tehnologiilor emergente: autovehicule autonome, sisteme embedded, inteligență artificială, învățare automata, tehnologii blockchain, calcul de înaltă performanță, realitate virtuală, realitate augmentată, internetul tuturor lucrurilor, tehnologie 5G, cloud computing, robotică, activate de progresele semnificative din hardware și software, se configurează și se dezvoltă o nouă era tehnologică, o era în care parteneriatele om-mașină vor juca un rol central.

 

Absolvenții facultății, creativi și entuziaști, sunt foarte bine pregătiți pentru aceste provocări, plasându-se în avangarda celor ce generează inovație, prin identificarea de oportunități și transformarea acestora în soluții de succes, fiind inginerii care prin implicarea și acțiunile lor definesc și modelează viitorul.

 

 

 

Scurt istoric

În anul 1990 ia ființă Facultatea de Electronică şi Telecomunicaţii, continuatoare a tradiţiilor academice cultivate începând cu anul 1977 în Facultatea de Electrotehnică prin Secţia de Electronică şi Telecomunicaţii.

 

În anul 2005 facultatea îşi modifică numele, devenind Facultatea de Electronică, Telecomunicații şi Tehnologia Informaţiei.

 

Primele specializări oferite au fost cele de Electronică Aplicată, respectiv Comunicații în limba română.

 

Urmează o evoluție marcată de continua adaptare la contextul național și internațional:

 

 • • 1990 – se primește prima conducere de doctorat de către un profesor al facultății;
 • • 1994 – se susține prima teză de doctorat în facultate;
 • • 1994 – se introduc studiile aprofundate;
 • • 1995 – finalizează studiile prima promoție de absolvenți ai facultății, atât pentru studiile de 5 ani, cât și pentru studiile aprofundate;
 • • 1997 -  apare primul număr al revistei facultății “Acta Tehnica Napocensis - Electronics and Telecommunications”;
 • • 1999 – se oferă pentru prima data studii în limba engleză;
 • • 2004 – se susține prima teză de doctorat în cotutelă internațională;
 • • 2005 – oferta educațională se adaptează la procesul Bologna, mai întâi prin studiile de licență (2 specializări, ambele în limba română și în limba engleză);
 • • 2005 – se desfășoară prima ediție a concursului științific pentru studenți “Simpozionul Studenţesc de Electronică şi Telecomunicaţii”;
 • • 2006 – se introduce oferta de studii de master în limba franceză;
 • • 2009 – sunt introduse studiile de master (6 specializări) definite în concordanță cu exigențele procesului Bologna;
 • • 2011 – pentru programul de master în limba franceză, Prelucrarea semnalelor și imaginilor, se acordă absolvenților dublă diplomă, în colaborare cu Universitatea Bordeaux 1 și Universitatea din Nice – Sophia Antipolis;
 • • 2014 – se inaugurează un Laborator de Inovație la nivel național în cadrul facultății, în parteneriat cu Samsung Electronics România;
 • • 2015 - facultatea organizează evenimentul “La mulți ani, ETTI!”, menit să marcheze cele două decenii și jumătate de dezvoltare;
 • • 2018 - se inaugurează un Laborator de proiectare a circuitelor integrate pentru aplicații auto, în parteneriat cu Infineon Technologies Romania;
 • • 2018 – se introduce în planurile de învățământ primul curs facultativ susținut în colaborare cu mediu industrial (Bosch Romania);
 • • 2020 – toate activitățile didactice se derulează exclusiv online (Campus Virtual UTCN), pentru evitarea răspândirii infecției cu COVID-19.

 

Conducerea facultății de la înființare până în prezent

 

Ofertă educațională actuală