Cazare Studenți

Cazarea studenților este asigurată în Complexul Studențesc Observator, strada Observatorului, nr. 34, Cămin V, precum și în Campusul Studențesc Mărăști.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ - În căminul 1F din campusul Mărăști la E.T.T.I. au mai rămas locuri doar în camere de fete (camere cu patru paturi). Cele interesate de un loc ce nu s-au regăsit în etapele precedente pe listele nominale cu drept de cazare sunt rugate să trimită un email la adresa cazarietti@mail.utcluj.ro (numai fetele !).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ - ETAPA 4 - GLISĂRI pe locurile rămase prin decazare sau neprezentare - DREPT DE CAZARE in 05-06.10.2022 intre orele 9.00-14.00

Notă: Studenții ce nu se prezintă la cazare sau refuză locul alocat își pierd locul

Afișat 04.10.2022 Ora 16.30

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ - Studenții necazați  (numai de la buget) ce iși mai doresc un loc în căminul 1F sunt rugați să scrie un email la adresa cazarietti@mail.utcluj.ro în care să specifice: numele,prenumele și anul de studiu (până cel târziu marți 04.10.2022 ora 15.00). Locurile rămase neocupate în căminul 1F vor fi alocate în ordinea mediilor numai studenților necazați aflați pe listele de așteptare ce au trimis un email la adresa anunțată și în termenul cerut prin care solicită cazare în căminul 1F din Mărăști. Etapa a IV-a de cazări va avea loc miercuri 05.10.2022 în Mărăști începând cu ora 09.00.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ - Studenții cu drept de cazare în 1F ce din motive obiective nu se pot prezenta Vineri 30.09.2022 la cazări în Mărăști, se mai pot caza Luni 03.10.2022 între orele 9-14. După ora 14.00 locurile neocupate vor fi glisate în etapa a IV-a celor ce urmează pe lista de așteptare.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ - Etapa 3 GLISĂRI - Locuri în Campusul Mărăști Cămin 1F

DREPT CAZARE în data de 30.09.2022 între orele 10.00 - 13.00 An 1 curent LICENȚĂ de la Nr. Crt. 93-112 inclusiv (Căminul 1F)

DREPT CAZARE în data de 30.09.2022 între orele 10.00 - 13.00 An 2 curent LICENȚĂ de la Nr. Crt. 285 - 288 , 290-292, 294 - 297 inclusiv (Căminul 1F)

DREPT CAZARE în data de 30.09.2022 între orele 10.00 - 13.00 An 3 curent LICENȚĂ de la Nr. Crt. 399 - 411 inclusiv (Căminul 1F)

Notă: Cei ce nu se prezintă și nu anunță comisia de cazare vor pierde locul. Afisat 29.09.2022 ora 18.30

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ - Etapa 2 GLISĂRI

DREPT CAZARE în data de 29.09.2022 între orele 10.00 - 18.00 An 1 curent LICENȚĂ de la Nr. Crt. 87-91 inclusiv (Căminul 5)

DREPT CAZARE în data de 29.09.2022 între orele 10.00 - 18.00 An 3 curent LICENȚĂ de la Nr. Crt. 377 - 388 (Index 66-77) inclusiv (Căminul 5)

Notă: Cei ce nu se prezintă și nu anunță comisia de cazare vor pierde locul. Cei ce nu au posibilitatea sa ajungă la timp din cauza distanței să anunțe comisia de cazare la cazarietti@mail.utcluj.ro, iar locul va fi reținut până mâine 30.09.22 la ora 13.00. Următoarea glisare Vineri 30.09.22 Ora 13.00. Afișat în 29.09.2022 ora 09.00

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ - Etapa 1 GLISĂRI

DREPT CAZARE în data de 29.09.2022 între orele 8.00 - 18.00 An 2 curent LICENȚĂ de la Nr. Crt. 258-282 (Index 98-122) inclusiv (Căminul 5)

DREPT CAZARE în data de 29.09.2022 între orele 8.00 - 18.00 An 1 curent MASTER de la Nr. Crt. 24 - 35 inclusiv (Căminul 5)

Notă: Următoarea etapă de glisări pe locurile rămase prin neprezentare va fi în 29.09.2022 ora 12. Cei ce nu se prezintă și nu anunță comisia de cazare vor pierde locul. Afișat în 28.09.2022 ora 20.30

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ - Liste nominale cu studenți în așteptare

ADMIȘI în anul I - ÎN AȘTEPARE - Afișat 23.09.22 Ora 22.00

MASTER an 1 CRT. - ÎN AȘTEPTARE - Afișat 23.09.22 Ora 22.00

LICENȚĂ an CRT. 1,2,3,4 - ÎN AȘTEPTARE - Afișat 23.09.22 Ora 22.00

Notă: Locurile neocupate vor fi redistribuite studenților pe listele de așteptare în data de 29.09.2022 Ora 13 conform planificării cazărilor. În data de 30.09.2022 ora 9.00 va fi o altă redistribuire. Listele vor indica doar indexul și numărul de ordine al studenților. Studenții de la buget au prioritate.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ - Liste nominale cu drept de cazare

ADMIȘI ÎN ANUL I LICENȚĂ (BOBOCII) - E.T.T.I. - DREPT CAZARE în data de 27.09.2022 (Marți) între orele 8.00 - 20.00 - Căminul 5 Observatorului 34 - Afișat 23.09.22 Ora 15.30

ADMIȘI ÎN ANUL I MASTER - E.T.T.I. - DREPT CAZARE în data de 28.09.2022 (Miercuri) între orele 8.00 - 20.00 Caminul 5 - Afișat 23.09.22 Ora 15.30

MASTER AN CRT. 1 (trec in anul 2 din 01.10.22) - DREPT CAZARE în data de 28.09.2022 (Miercuri) între orele 8.00 - 20.00 Căminul 5 - Afișat 23.09.22 Ora 22.00

LICENȚĂ AN CRT. 1,2 si 3 (trec in anul 2,3 respectiv 4) - DREPT CAZARE în data de 28.09.2022 (Miercuri) între orele 8.00 - 20.00 Căminul 5 - Afișat 23.09.22 Ora 22.00

Situații speciale - DREPT CAZARE

DREPT CAZARE in camere cu două paturi - Căminul 5 (Cereri aprobate)

Notă: Cazarea va începe conform CALENDARULUI CAZĂRILOR. Studenții cu drept de cazare ce nu se prezintă la cazări în ziua planificată și nu anunță comisia de cazare își vor pierde locul.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANUNȚ - CALENDARUL CAZĂRILOR an univ. 2022-2023 - E.T.T.I. - Actualizat  în 21.09.2022 

Data Anul de studiu
Prima zi 27.09.2022 orele 8.00 - 20.00 Studenţi admiși în anul I licenţă (bobocii)
A doua zi 28.09.2022 orele 8.00 - 20.00

Studenți căsătoriţi, doctoranzi, angajaţi tineri

Studenți admiși în anul I la master

Studenți ce vor trece în anul II master

Studenți ce vor trece în anii II, III și IV licență

A treia zi ( 29.09.2022), orele 8.00 – 11.00 Studenţii care nu s-au putut prezenta din motive obiective în zilele anterioare şi au anunţat comisia de cazare din căminul în care au fost repartizaţi (prin email la adresa cazarietti@mail.utcluj.ro) și care au invocat un motiv întemeiat.
A treia zi (29.09.2022) , orele 13.00 – 18.00 Studenţii cu drept de cazare în urma glisării listelor în limita locurilor disponibile
A patra zi (30.09.2022), orele 9.00 – 14.00 Studenţii cu drept de cazare în urma unei noi glisări în limita locurilor disponibile din ziua anterioară

 

Notă: Zilnic, între orele 12-13, comisiile de cazare se vor afla în pauză de masă

Observație:

La cazare studenții vor avea asupra lor următoarele:
1. act de identitate, în original și copie; sau, procura notarială (dacă este cazul);
2. patru fotografii tip buletin (3/4), dintre care trei pentru contractul de închiriere şi una pentru legitimaţia de cămin
3. aviz epidemiologic eliberat de către medicul de familie sau de către medicul de la cabinetele medicale existente în complexele studențești ale U.T.C.-N.;
4. copie după certificatul de naștere.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ANUNT - LISTE NOMINALE cu studentii care la admitere au cerut cazare sau au bifat optiunea specifica in SINU (numai in cazul studentilor din anii 2,3 sau 4) - Afisarea listelor nominale se face respectind normele de protectie a datelor personale

Cereri cazare ciclul 1 (selectarea optiunii la inscriere - sesiunea iulie si septembrie) - Admisi in anul I - LICENTA - Facultatea de ELECTRONICA, TELECOMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI - E.T.T.I. - Actualizat in 20.09.2022 ora 12:00

Cereri cazare ciclul 2 (selectarea optiunii la inscriere - sesiunea iulie si septembrie) - MASTER - Admisi in anul I -   Actualizat in 20.09.2022 ora 13:00

Cereri cazare ciclul 2 (prin sistemul informatic) - MASTER - trec in anul 2 din 01.10.2022 -   Actualizat in 20.09.2022 ora 14:00

Cereri cazare ciclul 1 (prin sistemul informatic) - LICENTA - trec in anul 2,3 sau 4 din 01.10.2022 -   Actualizat in 20.09.2022 ora 23:00

Orice inadvertenta va fi semnalata prin email la adresa cazarietti@mail.utcluj.ro pina Joi 22 Septembrie 2022 ora 14:00. Dupa aceasta data NU SE MAI POT FACE modificari pe liste.

Candidatii admisi in anul I ce NU se regasesc pe liste, dar doresc camin sunt rugati sa specifice in email: numele, prenumele, prenumele tatalui si cind au fost admisi (sesiunea iulie sau septembrie sau daca au glisat de la taxa la buget). Pentru o triere mai usoara sa scrie in cimpul subject "CERERE CAMIN ADMIS AN I- ETTI - nu apar pe lista/glisat taxa buget".

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNȚ - Cererile de cazare în vederea repartizării locurilor în camin pentru doctoranzi și tineri căsătoriți se vor trimite prin email în perioada 12.09 - 16.09.2022 la adresa cazarietti@mail.utcluj.ro. Conform regulamentului, tinerii doctoranzi vor anexa la cerere avizul "Școlii Doctorale", iar tinerii căsătoriți vor atașa copii scanate după certificatul de casătorie și adeverință de student conform Art. 16 din regulament. Studenții cu rezultate deosebite la invățătură în anul universitar 2021-2022 pot trimite cereri pentru camere cu două paturi (recomandat numai celor cu media peste 9) la aceeași adresă între 12.09-16.09.2022 (vor face și cererea online pentru cameră cu 4 paturi până în 31.08.2022). Ultima zi de procesare a cererilor este 16.09.2022 ora 14.00 -   Afișat 27.07.2022

 

ANUNȚ - Cereri de cazare pentru cazuri sociale/medicale - Dosarul complet va fi arhivat într-un singur fisier cu extensia zip sau rar și trimis la adresa de email: kune.policsek@bel.utcluj.ro) între 01.09-16.09.2022. Toate documentele din arhiva zip sau rar trebuie să fie în format pdf. Dosarele incomplete sau care nu respectă cerințele de mai sus vor fi respinse. Afisat în   27.07.2022

FORMULAR TIPIZAT - Cerere caz social/medical

FORMULAR TIPIZAT - Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (numai pt. cazurile sociale/medicale)

ANUNȚ - În conformitate cu art. 8 din "Regulamentul de organizare și funcționare a căminelor studențești ale UTCN", cazarea în cămin se face la începutul anului universitar, la solicitarea studenților (excepție fac studenții admisi în anul 1, ce au solicitat cazare la înscrieri prin bifarea opțiunii specifice).

ATENȚIE: studenții admiși în anul 1 ce au OMIS să solicite cazare la momentul înscrierii, o pot face prin solicitare pe email la cazarietti@mail.utcluj.ro. În email vor specifica numele complet și faptul că sunt admiși în anul 1 la ETTI. Termen depunere solicitări: 16 septembrie 2022.

Pentru studenții ce trec în anii 2-4 licenta, respectiv 2 master din 1 octombrie 2022, solicitarea de cazare în căminele UTCN se face online din contul lor de student de la adresa:

https://websinu.utcluj.ro

până în 31 august 2022.

Adresă cazări pentru anul universitar 2022-2023

Regulament cazare cămin