Misiunea facultății este aceea de a contribui prin cercetare avansată la dezvoltarea cunoașterii în domeniile electronicii, telecomunicațiilor și tehnologiei informației și totodată de a pregăti specialiști capabili să dezvolte, proiecteze, implementeze și exploateze sisteme electronice și de comunicații, cu aplicații în cele mai diverse domenii ale industriei și vieții cotidiene.

 

Principalele obiective:

  • • Creșterea calității programelor de studii și corelarea acestora cu cerințele pieței muncii;
  • • Îmbunătățirea performanțelor profesionale ale studenților și absolvenților;
  • • Dezvoltarea performanței în cercetarea științifică.