Secretariat Decanat

 

Secretar șef: ing. Tamara GOGA Adresa de corespondență:

Sala: 358

Telefon: +40-264-401224

Fax: +40-264-591689

Email: Tamara.Goga@bel.utcluj.ro

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

Strada George Bariţiu 26-28, Sala 358

400027, Cluj-Napoca, Romania

 

 

 

Secretariat studenți

 

Orar: luni - vineri, 9:00 - 13:00, cu programare online

 

 

Secretar: Kune POLICSEK Ani de studiu gestionați

Sala: 357

Telefon: +40-264-401440

Email: kune.policsek@bel.utcluj.ro

Licenţă

• Inginerie electronică, telecomunicaţii și tehnologii informaționale (română+engleză) (T1), an I, an II

• Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic (T2), an I, an II

 

 

Secretar: ing. Elena LUNG Ani de studiu gestionați

Sala: 357

Telefon: +40-264-401466

Email: Elena.Lung@bel.utcluj.ro

 

Licenţă

• Tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii (română + engleză), an III, an IV

Master

• Telecomunicaţii
• Tehnologii multimedia
• Prelucrarea semnalelor şi a imaginilor (franceză)
• Sisteme integrate de comunicaţii cu aplicaţii speciale
• Tehnologii, Sisteme și Aplicații pentru eActivități

 

 

Secretar: Palagea VELTHER Ani de studiu gestionați

Sala: 357

Telefon: +40-264-401428

Email: Palagea.Velther@bel.utcluj.ro

Licenţă

• Electronică aplicată (română+engleză), an III, an IV

• Inginerie economică în domeniul electric, electronic şi energetic, an III, an IV

Master

• Inginerie electronică

• Circuite şi sisteme integrate