Bine ati venit la Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei - UTCN

Contact

Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației

Adresa: Str. George Barițiu, nr. 26, Cluj Napoca, România

Decanat - Sala 358, Telefon: 0264-401223

Secretariat decanat - Sala 358, Telefon: 0264-401224

Secretariat studenți - Sala 357, Telefon


Legaturi rapide

Oferta educationala

Oferta educationala

Oferta educațională a Facultății de Electronică, Telcomunicații și Tehnologia Informației acoperă toate cele trei cicluri de studii superioare în concordanță cu procesul Bologna: Licență - Master - Doctorat.

Ciclul 1 - Licenta (4 ani, 240 ECTS)

    Domeniul     Specializarea  
Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaţionale Electronică Aplicată  
Electronică Aplicată  (limba engleză)  
Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii
 
Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii  (limba engleză)  
Inginerie și management Inginerie Economică în Domeniul Electric, Electronic și Energetic  

 

Licenta

 

Repartizarea pe specializari

Studenții anului II, admisi la Domeniul "Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaţionale" trebuie să opteze pentru una din cele două specializări pe care doresc să le urmeze începând cu anul III:

>>  Electronică Aplicată;

>>  Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii.

Planurile de învățâmânt ale acestor specializări pot fi consultate aici

Repartizarea studenţilor la cele două specializări se realizează în funcţie de criteriile de performanţă profesională la promovarea în anul 3 şi opţiunile exprimate de către fiecare student. Studenții care nu îşi exprimă opțiunea, vor fi repartizaţi din oficiu.

Procedura de distribuire a studenților de licență pe specializări

Ciclul 2 - Master (2 ani, 120 ECTS)

    Domeniul     Specializarea  
Inginerie electronică, telecomunicații şi tehnologii informaţionale Circuite și Sisteme Integrate  
Inginerie Electronică  
Prelucrarea Semnalelor şi Imaginilor (în limba franceză)  
Sisteme Integrate de Comunicaţii cu Aplicaţii Speciale
 
Tehnologii Multimedia  
Tehnologii, Sisteme și Aplicații pentru eActivități  
Telecomunicaţii  

Planurile de învățâmânt ale acestor specializări pot fi consultate aici

Ciclul 3 - Doctorat (3 ani)

    Domeniul
Inginerie Electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale

      Programul doctoral

Ne puteti urmari si pe: utcn facebook utcn titter